A PotePillars-ról

A PotePillars a pécsi orvoskar stratégiai terve, ami kijelöli és támogatja a következő évek fejlődési irányait. Négy nagy pillére: 

melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. A koncepcióból kibontakozó stratégia olyan közös gondolkodást, gyökeresen újszerű tanulási-oktatási filozófiát, tudományértelmezést és emberi kapcsolatokat katalizál, amelyek mentén a pécsi orvoskar nem pusztán követi a 21. század felsőoktatási változásait, hanem élére is áll az azt alakító folyamatoknak.

POTE Pillars - PTE AOK

Elemeinek közös vonása, hogy párbeszédet generálnak, a visszajelzések folyamatosan beépíthetők a közös gondolatrendszerbe. Így válik a stratégia valóban kari stratégiává, érthetővé és elfogadottá, a közös célok és elképzelések mentén, megteremtve a kar polgárainak együttes elköteleződését. Egy olyan közös álom, aminek realitástartalma van. Az idő és a fejlesztések előrehaladtával megmutatkoznak majd a korlátai is, amik módosításokra, pontosításokra ösztökélik a kar polgárait, vezetését. Lényege: az inspiráció, mottója: „Találjuk ki a jövőnket és tegyünk érte közösen!”

Kövess minket!